top of page

 

BaXianJian este o formă creată pornind de la trăsăturile şi caracteristicile personale ale celor 8 Nemuritori, aşa cum s-au conturat ele în învăţăturile chinezeşti daoiste. Fiecare nemuritor are diverse caracteristici care sunt portretizate prin mişcări particulare cu sabia. Acest lucru îi conferă stilului un efect „poetic”, prin „interpretarea” rolului fiecărui nemuritor. Stilul este unul avansat, fiind necesară cunoaşterea tehnicilor de bază cu sabia, pentru a putea adăuga ulterior la acestea elementele specifice stilurilor celor 8 Nemuritori.

bottom of page