top of page

 

Mabu 马步 (postura călărețului)

Spatele drept și creștetul orientat către în sus

Bazinul așezat la nivelul genunchilor

Genunchii flectați la 90* și orientați spre exterior

Tălpile paralele și vârfurile orientate către înainte

 

GongBu 弓步 (postura arcașului)

Spatele drept și ușor aplecat către în față

Umerii aliniați cu bazinul și orientați către în fata

Bazinul coborât la nivelul genunchiului din față și orientat către înainte

Genunchiul din spate extins complet

Genunchiul din față flectat la 90* și orientat spre înainte

Vârful piciorului din spate orientat la 45*

Talpa se afla în întregime pe sol

Vârful piciorului din față orientat către interior

 

XieBu 蟹步 (pasul incrucișat)

Creștetul orientat către în sus

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Bazinul așezat pe călcâi

Piciorul din spate așezat pe vârf

Călcâiul orientat către în sus

Vârful piciorului din față orientat către exterior, talpa în întregime pe sol

 

XuBu 虚步 (pasul gol)

Spatele drept

Coapsele sunt paralele cu solul

Genunchiul din spate flectat la 90* și poziționat pe aceeași linie cu vârful piciorului, pe care nu îl depășește

Creștetul orientat către în sus

Bazinul coborât la nivelul genunchilor
Greutatea distribuită către în spate, piciorul din spate preluând toată greutatea corpului

Piciorul din față atinge solul cu vârful

Vârful piciorului orientat la 45*

Talpa în întregime pe sol

 

PuBu 仆步 (pasul ghemuit)

Talpa piciorului din față orientată către interior

Talpa în întregime pe sol

Spatele drept

Bazinul coborât cât mai aproape de sol, fără a îl orienta către înapoi

Genunchiul din față extins

Genunchiul din spate orientat cât mai mult către exterior, fără să depașească vârful piciorului

Vârful piciorului din spate orientat către exterior

Talpa în întregime pe sol

 

BingBu 并步 (pasul alăturat)

Creștetul orientat către în sus

Spatele drept

Bazinul în ușoară retroversie

Genunchii ușor flectați

Tălpile în întregime pe sol și gleznele lipite

 

BanMaBu 半马步 (postura călărețului pe jumătate)

Spatele drept și ușor aplecat către în față

Bazinul coborât la nivelul genunchilor

Greutatea distribuită 60% pe piciorul din spate

Vârful piciorului din față orientat la 45 * spre interior

Genunchii flectați și orientați către exterior, fără să depășească vârful piciorului

Vârful piciorului din spate orientat spre interior

 

DieBu 蝶步 (postura fluturelui)

Spatele drept și ușor aplecat către în față

Bazinul coborât la nivelul genunchiului

Șoldul piciorului din spate orientat către înainte și în jos

Genunchiul flectat și gamba așezată pe sol

Genunchiul flectat, fără să depășească vârful piciorului

Vârful piciorului din față orientat spre interior

 

BanGongBu 半弓步 (postura arcașului pe jumătate)

Piciorul din spate așezat pe vârf

Bazinul coborât la nivelul genunchiului din față și orientat către înainte

Genunchiul din spate extins

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Genunchiul din față flectat la 90* și orientat către înainte 

Vârful piciorului din față orientat către înainte

Varful piciorului din fata orientat catre inainte

 

QiLongBu 骑龙步 (postura călare pe dragon)

Piciorul din spate așezat pe vârf, călcâiul orientat către în sus

Bazinul coborât la nivelul genunchiului din față și orientat către înainte

Genunchiul din spate flectat și orientat către sol

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Genunchiul din față flectat la 90*

Talpa din față în întregime pe sol

 

GuiBu 跪步 (pasul îngenunchiat)

Bazinul coborât la nivelul genunchiului din față și orientat către înainte

Genunchiul flectat și orientat către sol

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Genunchiul flectat la 90*

Talpa așezată în întregime pe sol

 

ChaBu 叉步 (pasul încrucișat)

Bazinul coborât la nivelul genunchiului și răsucit spre exterior astfel încat coapsele să se încrucișeze

Genunchiul din spate ușor flectat

Piciorul din spate așezat pe vârf

Spatele drept

Talia rasucită în același sens cu bazinul

Genunchiul din față flectat la 90*

Vârful piciorului din față orientat către exterior

 

GaiBu 盖步 (pasul acoperit)

Bazinul coborât la nivelul genunchiului șî răsucit spre exterior astfel încât coapsele să se încrucișeze

Genunchiul din spate flectat și așezat sub șold

Piciorul din spate așezat pe varf

Spatele drept

Talia răsucită în același sens cu bazinul

Genunchiul din față flectat la 90*

Vârful piciorului din față orientat către exterior

 

DuLiBu 独立步 (postura stând într-un picior)

Spatele drept și ușor aplecat pe coapsă

Genunchiul flectat și apropiat cât mai mult de trunchi

Linia șoldurilor paralelă cu solul

Genunchiul ușor flectat

Vârful piciorului ridicat orientat către în jos

Talpa în întregime pe sol 

 

DingBu 丁步 (pasul literei ”T”)

Spatele drept și trunchiul aplecat ușor înainte

Genunchii sunt flectați

Bazinul este orientat către înainte

Linia soldurilor paralelă cu solul

Greutatea este distribuită în întregime pe piciorul de sprijin

Piciorul fără greutate este sprijinit pe vârf

Piciorul de sprijin în întregime pe sol, cu vârful îndreptat înainte

 

DianBu 垫步 (pasul pe pernă)

Spatele drept și trunchiul aplecat ușor înainte

Bazinul este orientat către înainte

Linia șoldurilor paralelă cu solul

Greutatea este distribuită în întregime pe piciorul din spate

Geunchii sunt extinși

Piciorul din față atinge solul cu vârful

Talpa din spate în întregime pe sol, cu vârful îndreptat înainte

 

ZuoPanBu 坐盤步 (pasul așezat pe farfurie)

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Genunchiul flectat și orientat către în sus

Piciorul din față în întregime pe sol

Bazinul așezat în întregime pe sol

Talpa din spate către în sus

JiaMaBu 夾马步 (postura călărețului în adducție)

Spatele drept și ușor aplecat către înainte

Bazinul ușor coborât și orientat către înainte

Genunchii flectați și orientați către centru

Tălpile în întregime pe sol cu vârfurile orientate către centru

 

SanQiBu 三七步 (pasul ”3-7”)

Bazinul este orientat către înainte

Linia șoldurilor paralelă cu solul

Greutatea distribuită preponderent pe piciorul din spate

Genunchiul din față flectat

Spatele drept și trunchiul aplecat ușor înainte

Genunchiul din spate flectat și orientat către înainte

Tălpile în întregime pe sol, cu vârful îndreptat înainte

 

QiXingBu 七星步 (pasul celor 7 stele)

Greutatea distribuită pe piciorul din spate

Genunchiul din față extins

Spatele drept și trunchiul aplecat ușor înainte

Genunchiul din spate flectat

Talpa piciorului din spate în întregime pe sol

Piciorul din față așezat pe călcâi

bottom of page