top of page

Ultimul stil cu sabia este reprezentat de faimoasa formă TaiJiJian. Sabia TaiJi aduce tipurile de coordonare specifice sabiei împreună cu posturile, deplasările şi cultivarea energiei interne specifice Taiji-ului. Acest stil induce echilibru în practică. Sabia devine un „membru viu” al corpului sau o extensie a acestuia. Mişcarea sabiei trebuie să fie la fel de naturală ca mişcările corpului.

Sabia are o însemnătate deosebită pentru practica şi cultura daoistă. Este un simbol prestigios, pus în lumină de mari maeştri, de armatele oficiale, de împăraţi, de poeţi şi de filosofi. Numită şi „arma cavalerilor” în multe culturi, sabia, prin mişcările sale, îndrumă practicantul spre a fi mai bun, în echilibru cu natura, mai conştient în privinţa intenţiei, mai iertător cu propriul suflet şi mai abil în a-şi păstra mintea clară, dând la o parte răul şi dezechilibrele, care ne abat de la calea cea dreaptă.

bottom of page