top of page

Yin Yang

阴阳

“Energia Yang transformă, iar energia Yin conservă. Principiile Yang și Yin se manifestă sub formă de mișcare și repaus: Yang se mișcă în cel mai înalt grad, după care intră în repaus; Yin rămâne în repaus, după care se mișcă. Prin urmare, Yin este în repaus în Yang, iar Yang se mișcă în interiorul lui Yin; cele două se întrepătrund în mod inseparabil. Tocmai pentru că sunt o unitate indivizibilă, ele sunt unul și același cu Tao.”

 

Polaritatea este cel mai răspândit principu al universului material, asigurând dinamica nelimitată care pune în mișcare “cele zece mii de lucruri” din această lume. Fără polaritate, universul material și corpul fizic nu ar exista, iar în lipsa câmpurilor polare, energia nu ar funcționa, esența nu ar căpăta o formă, iar ciclurile ritmice ale naturii nu ar avea loc.

Ȋn tradiția chineză, această polaritate este cunoscută sub numele de Marele Principiu Yin-Yang. Acesta nu reprezintă un concept ocult sau un mister ezoteric, ci o paradigmă științifică aplicabilă oricărui proces și fenomen din univers, începând de la nivel macroscopic până la cel microscopic. Acest fapt explică misterul transformării și demonstrează că orice schimbare ce are loc în univers este de tip ciclic, și nu liniar și, prin urmare, devine previzibilă.

Principiul Yin-Yang a fost formulat în China preistorică din încercarea oamenilor de a explică fenomenele naturale, considerate până atunci ca fiind dorințele unor spirite și demoni. Observând desfășurarea fenomenelor, au realizat că ele se petrec permanent în perechi de contrarii și astfel au ajuns să extrapoleze acest principiu, asupra “tuturor lucrurilor aflate sub cer”. Contemplând mișcările planetelor și stelelor, ciclurile ritmice ale anotimpurilor și vremii, comportamentul sexual al animalelor și al oamenilor și tiparele paralele ale alternanței zi-noapte, viață-moarte, dezvoltare-decreptitudine, aceștia au înțeles că această polaritate generează un câmp dinamic în care energia se poate manifesta și unde se produce schimbarea.

Conceptul de Yin-Yang este considerat ca fiind cea mai importantă și reprezentativă teorie ce stă la baza  Medicinei Tradiționale Chineze. Se poate spune că fiecare element al acesteia: fiziologie, patologie, tratamente, poate fi redus la teoria Yin-Yang.

Yin și Yang reprezintă două calități opuse, dar în același timp complementare. Orice lucru, sau fenomen poate exista ca el însuși sau ca opusul său, și este definit prin diferența față de opusul său. Astfel, Yin-ul conține esența Yang-ului, el putându-se transforma în Yang și invers. “There are not the things under Heaven which do not have the mutual relationship of the “self” and the “other”.

Prima referință despre conceptul Yin-Yang este găsită în Yi Jing – Cartea Transformărilor, în anul 700 I.H.. în această carte este prezentată nașterea Universului din nimic. Nimicul s-a divizat și a format Yin-ul și Yang-ul, două entități separate, opuse, dar complementare.

Contrar unor concepții comune, Yin și Yang nu sunt două tipuri diferite de energie, ci doi poli complementari ai aceleiași energii esențiale, similari cu polii pozitiv și negativ ai curentului electric, sau câmpului magnetic. Yin și Yang sunt stări reciproce ale unei schimbări ciclice.  Yin-ul a fost reprezentat de o linie întreruptă, iar Yang-ul de una continuă. Diviziunea celor două concepte a fost apoi asemănată cu diviziunea celulară

⃝ => Ф => οο => O  O

Combinația de linii continue și discontinue în perechi de câte două, a format patru seturi de digrame care reprezinta Yin si Yang extreme și 2 stadii intermediare. Prin adăugarea unei alte linii sub aceste digrame, în toate combinațiile posibile, s-au format cele 8 trigrame. Ȋn continuare, combinațiile posibile între cele 8 trigrame duc la formarea a 64 de hexagrame. Cele 64 de hexagrame simbolizează toate fenomenele posibile ale Universului și evidențiază cât de mult depind de cei doi poli Yin și Yang.

 

Fiecare fenomen din Univers este rezultatul întrepătrunderii celor două stadii și în același timp, fiecare fenomen conține în sine cele două aspecte, în diferite stadii de manifestare. Ziua corespunde cu Yang, însă după ce atinge apogeul la 12:00, Yin-ul începe treptat să se manifeste, transformând ziua în noapte.

 

Pe baza relației dintre Yin și Yang s-au definit 4 aspecte reprezentative:

Opoziția: tot ce se găsește în natură funcționează după opoziție, o opoziție relativă, nu absolută, pentru că nu există nimic în totalitate Yin sau Yang. Fiecare lucru conține o sămânță din opusul său, deși nu se află într-un raport de egalitate, dinamica și schimbările constante duc în final la un echilibru general.

Interdependeța: niciunul nu poate exista fără altul. Orice lucru conține elemente exclusive, dar în același timp, depind unul de altul: ziua nu poate urma decât după noapte, și invers. Ȋn același timp, nu se poate concepe un lucru fără a ține cont de existența opusului său; binele, ca și concept, nu capătă sens decât dacă este pus în opoziție cu răul, altfel nu ar avea nicio semnificație.

Consumația reciprocă: cele două sunt într-o continuă stare de echilibru dinamic, care este menținută prin ajustări continue ale nivelelor lor. Când unul dintre ele este în dezechilibru, celălalt trebuie să își modifice proporția pentru a stabilii un nou echilibru.

Intertransformarea: cele două părți nu sunt statice, ci se transformă una în alta. Acest lucru nu este însă întâmplător, ci depinde de diferite stadii de evoluție ale unui fenomen.Se poate spune că tot ce ține de Medicina Tradițională, poate fi redus la fundamentele de bază ale teoriei Yin Yang. Fiecare proces fiziologic și fiecare simptom sau semn, poate fi analizat după aceste principii. De aceea, modalitățile de tratament abordate se ghidează după refacerea echilibrului pierdut prin întărirea energiei Yin sau Yang, sau prin eliminarea excesului de Yin sau Yang.

Fiecare parte a corpului omenesc este predominant Yin sau Yang, lucru ce are mare importanță în practica medicală. Yang-ul corespunde funcționarii și Yin-ul, structurii, astfel și organele sunt influențate de aceste rapoarte.

Nimic nu este în mod absolut Yin sau Yang și fiecare lucru tinde să-și caute contrariul cu care să se completeze și cu care poate să atingă echilibrul cel mai stabil. Când se spune că energia este fie mult prea Yin, fie mult prea Yang, înseamnă că este prea puternică sau prea slabă, prea fierbinte sau prea rece, prea luminoasă sau prea întunecată.

Ȋn ciuda aparențelor, polaritatea Yin-Yang este întotdeauna complementară, și nu contrară. Yin și Yang sunt pantele opuse ale aceluiași deal, două fețe ale aceleiași monede și niciuna nu ar putea exista în absența celeilalte.

Fiecare poartă în el însuși sămânța celuilalt, după cum se vede și în simbolul chinezesc. De fiecare dată când Yin sau Yang atinge etapa extremă, el se transmută singur, în mod automat, spre polul opus, în acest fel, restabilind echilibrul optim în funcție de împrejurări. De exemplu: când febra este prea mare -Yang, corpul se descarcă prin transpirație - Yin, care poartă în afara organismului excesul de căldură și în acest fel restabilește echilibrul; când corpul se răcește prea mult, el începe să tremure și aceste contracții musculare ajută organismul să genereze căldură pentru a echilibra frigul.

bottom of page